حسابدار

تعداد بازدید:۱۳۶۲

حسابدار:

نام و نام خانوادگی: امیر فخری

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

سمت: حسابدار

تلفن دفتر :59-33594950           داخلی :184