تدارکات

تعداد بازدید:۹۸۱

کارشناس مسئول بازرگانی:

نام و نام خانوادگی:سید حسین مدنی   تلفن:33584014                 داخلی 189

سمت: سرپرست                                              


 

کارپرداز:

نام و نام خانوادگی:  مجتبی بازگلی