مدیر اداری

تعداد بازدید:۱۹۴۹

مدیر اداری:

نام و نام خانوادگی :مهدی احمدی فر

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت

تلفن دفتر: 59-33594950               داخلی: 190


مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش اداری

مدیر امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی سازمان را برعهده دارد. در یک سازمان کوچک او ممکن است مسئول همه وظایف بخش امور اداری باشد. ولی در سازمان های بزرگ، مدیر امور اداری مسئول مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش امور اداری است

مدیر امور اداری مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه ریزی، هماهنگی و هدایت می کنند تا سازمان بتواند به صورت موثری کارکند. او وظایف گسترده و وسیعی را بر عهده دارد. مدیر امور اداری بر رعایت شدن استانداردها و قوانین در قراردادهای سازمان نظارت دارد. او  الگوهای مصرف انرژی، استفاده از فن آوری و تجهیزات اداری را کنترل می کند مثلا ممکن است برای خرید تجهیزات و وسایل جدید برای کاهش هزینه های انرژی و یا تعمیر و نگهداری یا جایگزینی آینده تجهیزاتی مانند کامپیوتر برنامه ریزی کند. کار این مدیر در میزان بهره وری و رضایت کارکنان موثر است.

بخشی از وظایف مدیر امور اداری مربوط به کارکنان می باشد از جمله انجام امور استخدامی، موارد داخل سازمانی مانند ترفیع، جابجایی و..، اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های استخدامی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، امور رفاهی و...

مدیر امور اداری در بسیاری سازمان ها و شرکت ها مسئولیت اجرای مناقصه ها و مزایده ها را برعهده داشته و بر امور انبارداری، نحوه نگهداری و ایمنی کالاها، تهیه کالاها و تجهیزات مورد نیاز، امور مربوط به خدمات عمومی مانند برگزاری جلسات و همایش ها نظارت دارد.

مدیر امور اداری در ساعات اداری معمول مشغول به کار بوده و عمده وقت کاری خود را در داخل سازمان یا شرکت می گذراند.


وظایف مدیر امور اداری

  • برنامه ریزی و نظارت بر بودجه های قراردادها، موجودی ها و تجهیزات
  • خرید، ذخیره سازی و توزیع لوازم و تجهیزات مورد نیاز کلیه حوزه های واحد مختلف
  • نظارت بر نگهداری و تعمیر ماشین آلات، تجهیزات و...
  • اطمینان از رعایت شدن استانداردهای ایمنی و سلامت در محیط کار
  • انجام امور پرسنلی مانند امور استخدامی، امور داخل سازمانی (ترفیع، جابجایی، پاداش، تنبیه، مرخصی و...)، ارزیابی عملکرد، امور بیمه، وام و... 
  • شرکت در جلسات، کنفرانسها،سمینارها،بمنظور تبادل نظر پیرامون مسائلتخصصی اداری و تهیه گزارش از نتایج حاصله برای مقام مافوق
  • بررسی مستمر در فرم های مورد عمل و در صورت لزوم اصلاح آنها و طراحی فرمهای جدید با هماهنگی و تایید مافوق
  • بررسی و اظهار نظر در مورد جریان کادر اداری بمنظور حذف مراحل زائد و تسریع و بهبود روشهای انجام کار
  • بررسی و اظهار نظر در مورد تغییر و حذف و یا ایجاد پست های سازمانی در واحد دانشگاهی و ارائه پیشنهادات لازم جهت سیر مراحل تصویب