معاونت توسعه مدیریت و منابع

تعداد بازدید:۲۷۶۸

معاون توسعه مدیریت و منابع :

 

نام و نام خانوادگی: دکتر جعفر عزیزی

دانشیار پایه ۱۷ اقتصاد و عضو هیات علمی رسمی قطعی دانشگاه آزاد اسلامی که دارای ۵۴ مقاله ISI و علمی پژوهشی معتبر و پژوهشگر برتر کشور در سال ۱۳۸۸ با دارا بودن مقاله پراستناد ISC ، مولف ۳ کتاب و دارا بودن ۱۵ طرح پژوهشی از دیگر فعالیتهای علمی می باشد

تلفن مستقیم :33594330

تلفن دفتر :59-33594950           داخلی :185

 

 

مسئول دفترمعاونت:

نام و نام خانوادگی: کریم جوانمرد

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی:

تلفن مستقیم :33594330

تلفن دفتر :59-33594950           داخلی :185